Welkom!

Beste concertbezoeker,
Bij het begin van het seizoen 2019/2020 hebben we u op de hoogte gebracht van het feit dat dat het laatste concertseizoen zou zijn.

Net voordat de corona-crisis uitbrak genoten we met velen op 19 januari en 1 maart nog onbezorgd van prachtige concerten.
In april zou de afsluiting plaatsvinden met het traditionele concert Het Beste van de Nieuwe Veste, maar door het virus was dat niet meer mogelijk. We hoopten dit concert te realiseren in het najaar van 2020 maar ook die plannen gingen in rook op.
Heden is duidelijk dat een afsluitend concert er nog steeds niet inzit.

Met ingang van heden hebben we daarom besloten de werkgroep en de website met het concerten-email-adres op te heffen.
In het kader van de privacywetgeving worden ook alle persoonsgegevens verwijderd, waaronder ook uw email en adresgegevens.

Als werkgroep zijn wij blij dat deze activiteit al die jaren mogelijk was.
Gedurende 20 jaar hebben wij als werkgroep in totaal 116 concerten in het Van Goghkerkje kunnen organiseren, mede dankzij onze trouwe sponsors!!

Wij wensen u alle goeds toe en danken u hartelijk voor uw belangstelling, uw bezoek aan de concerten, uw vele hartelijke woorden en reacties.

Vriendelijke groeten, mede namens de werkgroep:
Nan Havelaar, Janus Havermans, Pieter van Nes, Jan van Trier,
Nely van Nes-Bos